Може ли вирусът да ускори банковата консолидация

Давиде Сера, основател на Algebris

"Първо смятам, че трябва първо от законодателите, не от ЕЦБ да поискат истински единен банков пазар. Има едно нещо в Европа, което е изключително успешно във финансите и това се нарича директивата UCITS, или за координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Това практически е индустрията на взаимните фондове.

Индустрията на взаимните фондове в Европа е почти толкова голяма, колкото и американската.

Всички продукти могат да разпространяват и продават глобално извън САЩ, от Бразилия до Токио.

Практически това стана новия стандарт в индустрията извън Америка.

Сега, това трябва да стане и при ипотеките, кредитните карти, обикновените закони, така че банките да имат синергии.

Второ, от ЕЦБ трябва да се искат нулеви лихви. Не негативни, не и позитивни. Нулеви".

Откъс от интервюто за Том Кийни от Bloomberg.

Последни новини
Още от Начало