Хонконг приема експанзивна фискална позиция

Пол Чан, финансов министър на Хонконг

"Пред вид трудната икономическа обстановка, ние ще заемем експазнивна фискална позиция и ще използваме оптимално фискалния си резерв. Прилагането й изисква циклични мерки, с цел подкрепа на предприятията, като ще избягваме съкращаването на работни места, подкрепа за икономиката и облекчаване товара на хората, за да помогнем на Хонконг да преодолее затрудненията", каза Пол Чан.

"След внимателно обмисляне, взех решение да отпусна 10 хиляди долара на всеки постоянен жител на Хонконг на възраст над 18 години, с цел насърчаване на местното потребление от една страна и облекчаване на финансовия товар върху хората от друга. Трябва да подчертая, че въпреки че схемата за отпускане на пари в брой е отделяне на огромна сума обществени пари, това е изключителна мярка, взета в светлината на настоящата уникална ситуация и трябва да сме внимателни да не натоварваме дългосрочната ни финансова позиция. Икономическата сила на Хонконг остава позитивна. Развитието на нашата страна в Азия ще продължи да бъде ключова движеща сила на глобален растеж, като се има пред вид огромния пазарен потенциал на континентален Китай, както и възможностите за партньорство от инициативата „Един пояс, един път“. В развитието на района на залива Гуандун-Хонконг-Макао, Хонконг има предимството и шанса да открие по-големи възможности за развитие".

Последни новини
Още от Начало