Как се справят застрахователите в ситуацията с вируса

Финли Харкман, Anderson Kill

И вирусът или бактерията или патогенът могат да нанесат имуществени вреди, но трябва да е увреждане на имущество, което причинява загубата, каза Харкман.

"Например на един пътнически кораб има заразени пътници, а останалите са под карантина. Вирусът е налице. И може да се претендира, че има имуществени щети, нанесени на този пътнически кораб. И това да здейства покритието. По същия начин ако бактерия зарази хората, можем да кажем, че вирусът е налице. Но ако са били взети чисто превантивни мерки – евакуация на даден район, където вирусът не е открит, за да се осигури защита от него там – това трудно би дало основание да се изплати обезщетение. Застрахователните компании имат различни защити и яростно си ги пазят".

Последни новини
Още от Начало