Епидемията от Covid-19 намали СО2 емисиите на Китай

Спестените емисии се равняват на вредните емисии на Чили за 1 година.

Последни новини
Още от Начало