Как стомана и земеделие влияят на климата

Втора част

Цимент, стомана и селско стопанство. Тези три сектора заедно съставляват 40% от всички въглеродни емисии за една година в света. Какво ще е необходимо, за да се революционизират тези три индустрии без да банкрутират?

Търсенето на стомана в глобален мащаб се очаква да нарасне с 50% между 2019 и 2050 поради разрастване на градовете. Увеличаване рециклирането на стомана сега се възприема като критично важно за намаляване на въглеродните емисии.

Селското стопанство изисква многостранни усилия, тъй като произвежда 25% от въглеродните емисии в света. Практиката на контролираните изгаряния след жътва, използването на неорганични торове, които отделят метан и азотен окис във въздуха, унищожаването на джунглите и дори метеоризма на добитъка - към всичко това трябва да се насочат усилия, за да се намали приноса към замърсяването от селското стопанство.

Вижте в първата част как производството на цимент се отразява на промените в климата.

Последни новини
Още от Начало