Кога да се очаква джендър равенство

Равенството между половете обаче е почти на два века от реалната промяна.

Исландия е сред първите в Глобалния джендър индекс от 11 години по данни на World Economic Forum. След нея идват скандинавските й съседки: Норвегия, Финландия и Швеция.

Последните данни показват, че глобалната джендър пропаст леко намалява до 68,6%.

Равенството между половете обаче е почти на два века от реалната промяна.

САЩ е на 53-о място, с две надолу. Китай е на 106-о място.

Жените ще трябва да почакат над два века, за да получат същите икономически възможности като мъжете. Една от главните пречки пред равенството на половете е, че технологичните промени засягат в по–голяма степен сфери, доминирани от жени, от сфери с преобладаваща мъжко участие.

Последни новини
Още от Начало