Безработните може да не предоставят трудова книжка в бюрата по труда

Професионалният им опит може да бъде проверен по електронен път

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Безработните, които се регистрират в бюрата по труда, трябва да носят само документ за самоличност, диплома за завършено образование и сертификати за придобити допълнителни квалификации. Представянето на трудова книжка вече не е задължително, съобщи БНТ.

Лилия Тошева, директор на "Бюро по труда" - Възраждане каза:

"Има много хора, които са си загубили трудовите книжки. Освен това в нашата страна от 2002 година всичко е в електронен вариант - трудовият стаж на хората".

Трудовите посредници могат да проверят по електронен път професионалния опит на регистриращите се безработни.

"Вземането на този трудов стаж за последните 10 години е необходимо с цел подпомагане на този човек да си намери работа", добави Тошева.

Проверката няма да се отрази на времето за регистрация на безработния.

"До 15 минути отнема регистрацията. Може да не се наложи тази проверка да се извършва. В случай, че се наложи, ние ще си я правим по служебен път. Така че ние няма да задържаме клиентите", поясни Юлияна Стефанова, началник "Посреднически услуги" в "Бюро по труда" - Възраждане.

Проверка ще се прави само ако посредниците не получат достатъчно информация за професионалния опит на безработния.

Последни новини
Още от Начало