Най-голям потенциал за повече имотни инвестиции има в Германия и Канада

Извън Европа подценените пазари на недвижими имоти са са Индонезия и Малайзия.

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Канада и Германия са страните с най-голям потенциал да получат още глобални инвестиции в имоти и могат да привлекат допълнителни капитали от съответно 3,8 млрд. евро (4,5 млрд. долара) и 2,6 млрд. евро (3,1 млрд. долара) на година, пише Investor.bg. 

Анализът, който е част от доклада Active Capital на консултантската компания Knight Frank, е осъществен с използването на „гравитационния“ модел, основан на модели, използвани за прогнозиране на международната търговия, съобщава онлайн изданието Europe-re.com.

За първи път Knight Frank създава модел, обхващащ 40 променливи, които имат отношение към инвестициите в недвижими имоти, включително БВП на човек от населението, относителна сила на валутата и местоположение на дестинацията.

Моделът взема предвид и редица социални и културни фактори, които оказват влияние върху притока на капитали от една страна към друга, като общ език, съществуващи търговски споразумения и обща религия.

Според анализа шест страни в Европа привличат по-малко инвестиции в недвижими имоти от очакваното.

Германия, която според Knight Frank може да привлича допълнителни 2,6 млрд. евро (3,1 млрд. долара) на година, е най-подцененият европейски пазар. Следват Швейцария, Швеция, Франция и Белгия. Годишните инвестиции в Австрия  също са значително под равнището от прогнозите на гравитационния модел на Knight Frank.

Извън Европа консултантската компания определя като подценени пазари на недвижими имоти Индонезия и Малайзия, където инвестициите са с 860 млн. евро (1 млрд. долара) под потенциалното равнище, пише още Investor.bg. 

„Като изследвахме пазара и основни икономически фактори, които влияят върху притока на капитали между отделните страни, установихме, че Канада и някои от най-развитие имотни пазари в Европа, включително Германия и Франция, могат да привлекат повече инвестиции. Въпреки че конкуренцията на местните инвеститори на всеки пазар е един от факторите, възпрепятстващи инвестициите от чужбина, смятаме, че тази бариера ще стане по-незначителна във времето, тъй като апетитът за трансгранични трансакции нараства“, казва Уилям Матюс, ръководител на отдел „Изследвания на бизнес имоти“ в Knight Frank.

„Потенциалните инвестиции от чужбина биха имали огромни положителни последици за местните германски инвеститори и по-важното – цялостно положително усещане за стабилността на имотния пазар в страната. Това доверие вече води до нарастване на проектите за офис сгради клас А, област, в която Германия определено изостава от международните пазари, разполагащи с много повече първокласни офис комплекси“, допълва Оле Зауер, ръководител „Капиталови пазари“ в берлинския клон на Knight Frank. 

Последни новини
Още от Начало