България използва пълноценно възможностите за свободно движение в ЕС

д-р Христо Христев, преподавател по Право на ЕС, Бизнес старт, 19.06.2018

Българският бизнес и в по-широк план частноправните субекти в България, а включително и физическите лица, се възползват пълноценно от възможностите, които им предоставя Правото на ЕС и правото на свободно движение в рамките на ЕС. Това е видно от бизнес структурата на много от българските производители, която през последните десет години устойчиво нараства към други държави в ЕС. Това каза д-р Христо Христев, преподавател по Право на ЕС, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Христев допълни, че същото е видно и от статистиката, която посочва колко български граждани живеят, учат и работят в чужбина. „По този показател България е една от държавите в ЕС, която в най-голяма степен се възползва от правото на свободно движение“.

Писателят коментира своята нова книга, която е насочена към основните свободи на движение в правото на ЕС. Според него сме свикнали да го приемаме повече през политическите измерения на европейската интеграция или през европейските фондове, от които България е един от големите бенефициери. Той поясни, че в действителност ЕС и процесите на европейска интеграция, представляват общ икономически процес и общо пространство на икономически отношения между участващите държави, което се основава на либерализацията на основните икономически фактори на пазарната система.

Българите трябва да имат яснота по отношение на това, че съществува свободна възможност за износ на тяхната продукция към която и да е държава членка на ЕС, без да се удовлетворяват някакви специални условия на производството и реализирането на пазара, допълни Христев.

„Едно от основните положения, на което почива свободното движение на стоки е взаимното признаване на техническите стандарти. От друга страна е прилагането на общи стандарти. Другото, което трябва да имат предвид, когато осъществяват търговия със стоки към други страни в ЕС е, че спрямо тях не могат да съществуват каквито и да е различни правни мерки или фактически ситуации, които ги поставят в различен режим на търговия, спрямо собствените субекти на съответната страна. В това число и в данъчно отношение“.

Целият коментар очаквайте във видео материала.

 

Последни новини
Още от Начало