Влизането в Банковия съюз и еврозоната да вървят в пакет

Борис Петров, финансист, В развитие, 15.06.2018


Двете решения и процедури за влизането в Банковия съюз и в еврозоната не бива да бъдат разделяни. Те водят към пълно интегриране на нашата парична система. Това каза Борис Петров, финансист, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.

Според него би било отстъпление, ако забавим процеса по присъединяване към еврозоната. Напротив, с тези стъпки ще покажем, че имаме категорични намерения и политическа воля да се направят нужните промени и реформи в съответните сектори, за да се постигне тази крайна цел, каза Петров. 

„Тези действия изискват време и приспособяване на нашето законодателство, както по отношение на независимостта на централната банка, така и по отношение на възприемане на нужните промени в законодателството във връзка с членството ни в Банковия съюз“.

Дори и сега големите европейски банкови групи, на консулидирано ниво, се намират под надзора на ЕЦБ, сподели още Петров. Те са подложени на определени дисциплиниращи мерки, които ще обхванат цялата българска банкова система, а не само банките, които са с чуждестранен капитал от държави от еврозоната. Еднакви правила за надзор ще се прилагат над всички банки в България, което ще ги постави на еднаква конкурентна основа.

„Препъникамъните са, първо, финансирането на Фонда за гарантиране на влоговете, защото различните държави имат различни по размер и обем банкови системи. Второ – някои  държави считат, че ако се договори обща схема за финансиране на гарантираните влогове, това може да се превърне в потенциален пасив по отношение на тяхната фискална политика“, коментира още Петров и допълни, че именно балансът между риска да се случи нещо и ресурсите, които една държава е готова да задели, за да финансира този риск, трябва да бъде достатъчно добре и правдоподобно оценен и да бъде сведен до приемливи равнища.

Повече по темата очаквайте във видео материала. 

Последни новини
Още от Начало