Финансирането по JEREMIE се поема от още един фонд

Новият фонд мениджър ще бъде БрайтКап Венчърс, като JEREMIE ще инвестира 20 млн. евро във фонда, а той ще привлече още 30% над тази сума

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

БрайтКап Венчърс е новият фонд мениджър за финансиране на малки и средни високотехнологични компании по програмата JEREMIE, управлявана от Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ). JEREMIE ще инвестира 20 млн. евро във фонда, a БрайтКап Венчърс ще привлече допълнителен капитал от 30% над тази сума, пише Investor.bg

Министърът на икономиката Емил Караниколов и заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд Роджър Хавенит подписаха споразумение с фонд мениджъра BrightCap Ventures за дялово инвестиране в български компании.

„Ще револвираме обратно финансовите потоци, които са имали добро развитие – били са инвестирани, а сега обратно се връщат за развитието на българските компании. Фондът, в който инвестираме, ще се фокусира активно в области, които са с приоритет за ЕС – изкуствен интелект, обработка на големи масиви от данни, блокчейн технологии, машинно обучение, добавена/виртуална реалност, облачни услуги, медтек, финтек, и преносни технологии. Средствата са предназначени за иновативни компании в растеж", съобщи Роджър Хавенит и обясни, че с Европейската комисия и българското правителство вече е изградена екосистема за рисков капитал в подкрепа на активни иновационни предприятия.

Фондът ще инвестира в технологични стартъпи в ранен етап на развитие с потенциал за значителен ръст в рамките на 10-годишния си мандат. Размерът на инвестициите ще бъде между 0,5 и 3 млн. евро. Част от капитала ще бъде заделен за ускорител (accelerator) на новосъздадени дружества, които ще могат да получат между 50 и 200 хил. евро. Фондът ще инвестира в компании както в България, така и в региона, като инвестициите извън страната ще бъдат в рамките на привлечения допълнителен капитал.

Средствата ще са насочени освен към високотехнологични фирми и към иновативни предприятия в сектори като фармация и земеделие.

Екипът на фонда е съставен от четирима мениджъри с богат опит в управление на активи в Западна Европа, Израел и Силициевата долина. Инвеститорите в BrightCap Ventures са от Израел, Швейцария и България, пише още Investor.bg

„За нас е важно да подкрепим компании, които развиват високотехнологичен продукт с висока добавена стойност“, посочи икономическият министър. Той подчерта, че страната ни е една от водещите дестинации по възможности за дялови инвестиции в Европа.

Роджър Ханевит напомни, че България е на второ място по усвояване на средства по плана „Юнкер“ спрямо брутния вътрешен продукт, но амбицията е страната ни да се класира на първо място. Той посочи, че досега по линия на Инициативата JEREMIE, управлявана съвместно с Европейския инвестиционен фонд, са подкрепени в България пет фонда в периода 2007 - 2013 г. Тогава предприятията са привлекли над 75 млн. евро, инвестирани в 210 предприятия, от тях 191 стартъпи.

Емил Караниколов каза, че подписването на споразумението е поредната важна крачка на министерството за укрепване на инвестиционната среда в България

„Дяловите инвестиции означават и спечелено доверие на частните инвеститори, които виждат потенциал за развитие в съответните компании, възможностите за интернационализация чрез партньорство и навлизане на нови пазари“, коментира Караниколов.

Икономическият министър информира, че Българската агенция за инвестиции работи по над 20 проекта за близо 400 млн. лева, в рамките на които ще бъда разкрити над 2 хиляди работни места, при това не само в София, Пловдив и Стара Загора.

Той съобщи, че има засилен интерес към индустриалните зоните и по-специално към новия модел – изграждане на инфраструктура и след това предлагане на инвеститорите.

„Преди основно логистични фирма идваха да инвестират в България", заяви Караниколов, но обясни, че това се е променило и към момента инвестициите са в секторите "производство" и "високи технологии", които създават продукти с висока добавена стойност.

Четиримата партньори в БрайтКап Венчърс са добре познати на ИТ индустрията в България и чужбина като успешни предприемачи, ръководители на големи технологични компании и инвеститори. 

Повече по темата вижте на Investor.bg

Последни новини
Още от Начало