Половината от безработните младежи в ЕС - склонни да бъдат трудови емигранти

В тези нагласи важна роля играе образованието

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Половината от безработните млади хора в ЕС на възраст между 24 и 34 години са готови да се преместят в търсене на работа, показва последното проучване на Евростат. През 2016 г. 21% са имали готовност да отидат в друг град в рамките на държавата, в която живеят, а 12% - в друга държава, но в рамките на ЕС. За 17% от европейските младежи е допустимо и търсенето на работа и съответно преместването в трети страни.

Статистиката показва, че в тези нагласи важна роля играе образованието – по-образованите са по-склонни да се преместят на друго място, ако работата го изисква.

Все пак това не е често правен избор – 90% от младежите в тази възрастова група, които имат работа, не са трудови мигранти. Само 1% от тях са се преместили в друга държава в рамките на ЕС, за да намерят работа, а 8% - са намерили препитание в друг град на собствената си държава.

От публикуваните данни прави впечатление, че 73% от младежите в Малта не са склонни да променят мястото, в което живеят, за да намерят работа. Същото важи и за 68% от младите хора в Кипър.

На обратния полюс обаче са Португалия и Испания, страни с много висок дял на младежката безработица. Под 40% от испанците не са готови да се преместят, а в Португалия този процент е дори по-нисък от 30.

В България 58% от безработните млади хора без работа не са готови да сменят местожителството си в търсене на работа. 23% биха заминали за друга държава в ЕС, а 12% - в друг град.

При 91% от младежите, които вече работят, избор да сменят населеното място не е стоял и само 7% са заминали за друг град в търсене на работа. 2% от младите българи са заминали за страна от ЕС. 

Повече подобни новини четете на Investor.bg. 

Последни новини
Още от Начало