Евростат: 34% от българските компании разчитат на социалните мрежи

Малта и Дания - с над 70%

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Всяко трето българско предприятие се рекламира в социални мрежи. По този показател страната ни се намира редом със страни като Чехия, Словакия и Румъния, но е далеч от "отличниците" в ЕС Малта и Дания с показатели от 70 и повече процента, пише Investor.bg.

Около 34 процента от родния бизнес, или почти всяко трето българско предприятие, ползват социалните мрежи като Facebook и Linkedin за популяризиране на дейността си, показват данни от анализ на Евростат за използването на социалните мрежи от европейския бизнес през 2017 г.

Според европейската статистика - около 95 на сто от българските предприятия имат достъп до интернет, като със стопроцентови показатели са предприятията у нас с над 250 души персонал. Почти сто на сто ползват интернет родните предприятия с персонал между 50 и 250 души, а по-малките фирми с под 50 души ползват мрежата с показател 94 на сто.

Българските предприятия със собствен уебсайт са 51 процента, но фирмите у нас, които ползват високо технологичните т. нар. "облачни услуги" са едва 8 на сто, отчита още Евростат.

Най-активно присъстват в социалните мрежи предприятията от секторите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения" - 89 на сто и "Професионални дейности и научни изследвания" - 77 на сто, а най-малко се възползват от тази функционалност предприятията от секторите "Операции с недвижими имоти" - 33 процента и "Транспорт, складиране и пощи" - 35 процента.

Основните цели, за които родният бизнес е използвал социални медии, са: подобряване на имиджа на предприятието или на пазарния продукт - например реклама, промоции /72 процента/; получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти /61 процента/; сътрудничество с бизнес-партньори или други организации /37 процента. Най-малък е делът на предприятията, които ползват социалните мрежи, за да включват своите клиенти в разработването или обновяването на стоките или услугите - 17 процента.

През 2017 г. в ЕС е имало около 1,6 милиона предприятия, от които приблизително 83 процента са били предприятия с 10-49 заети лица /малки/, 14 процента с 50-249 заети лица/средни/ и 3 процента с 250 или повече заети лица/големи/.

Социалните мрежи като Facebook и Linkedin са били социалните медии, които най-често са се използвали от предприятията в ЕС, показва анализът на Евростат.

През 2017 г. 47 на сто от предприятията в ЕС са използвали поне един от различните видове социални медии: социалните мрежи като Facebook, Linkedin, Xing и други; корпоративните блогове или микроблокове като Twitter, Present.ly и други; уебсайтове за споделяне на мултимедийно съдържание, като YouTube, Flickr, SlideShare и други; или инструменти за споделяне на знания, основани на wiki.

В най-голяма степен социалните медии са били използвани от бизнеса в Малта - 74 на сто, както и в Дания, Холандия и Ирландия - около 70 на сто.

Най-малко от социалните мрежи се е възползвал бизнесът в Полша - 27 на сто и Латвия - 30 на сто.

Като първа основна причина за ползването на социалните мрежи около 40 на сто от европейския бизнес посочва развиването на имидж и показване на пазарните си продукти. Втората основна причина за използването на социалните медии се отнася до "външния свят": 27 на сто от предприятията са използвали социални медии, за да получават или да отговарят на мненията или рецензиите на клиентите.

На трето място - около 25 на сто от предприятията в ЕС са очаквали клиентите да бъдат включени в разработването на продукти или иновации, основани на принципите на споделяне или присъединяване към вида бизнес, отчита Евростат.
Според европейската статистика през миналата година всяко четвърто предприятие в ЕС е използвало социалните мрежи, като тенденцията е бизнесът все повече да използва мрежата, за да стигне до "външния свят" - клиенти, бизнес партньори или други организации.

Последни новини
Още от Начало