Централните банки не са безпомощни

Президентът на ЕЦБ, Марио Драги, за това до колко успешни са прогнозните насоки и други нестандартни парични политики

В своята реч в град Линдау, Германия, президентът на ЕЦБ заяви, че "централните банки не са безпомощни при долната граница на ефективност" на краткосрочния лихвен процент.

"При най-ниското ниво, парична подкрепа не може да бъде постигната чрез допълнителни понижения в краткосрочните лихвени проценти и тогава, политиката трябва да стане нестандартна."

Според Драги проучванията, заключаващи неефективност на мерките за количествени облекчения, са се оказали необосновани.

"Възобновеното внимание към финансовите дефекти успя да разясни, че този извод е необоснован, след като се осъзнае, че финансовите посредници са предмет на ограничения по отношение на заемния капитал."

"Стига те да искат да проучат възможностите за нестандартни мерки, централните банки биха могли да продължат да упражняват своите правомощия по отношение на ценовата стабилност дори и при най-неблагоприятните обстоятелства."

Последни новини
Още от Новини