Парична vs. фискална политика

Коментар на Кристофър Симс, професор в Принстън и нобелов лауреат

По отношение на инфлацията и ефикасността на паричната политика на централната банка Симс коментира:

"За да избегнем средата на ниска инфлация, в която в момента се намираме, в Европа, и със сигурност, също в Япония, хората трябва да разберат значението на фискалната политика."

Професорът не разбира защо реакцията на политиците и на обществото при криза е "фискално свиване и притеснение за дефицити".

"Уместната реакция би била фискално разширение – когато нашият лихвен процент е твърде нисък."

"Мисля, че наистина имаме нужда от желанието от страна на политиците, и дори от страна на централните банкери, да разговарят за степента, в която тяхната възможност да контролират инфлацията зависи от сътрудничеството с фискалните институции."

За целия коментар, изгледайте видеото.

Последни новини
Още от Новини