Проф. Сати от Университета в Канбера е шокиран от обвиненията към CBA

Коментар на Милинд Сати, професор по банково дело и финанси от Университета на Канбера

Във видеото: Милинд Сати, професор по банково дело и финанси от Университета на Канбера коментира разследването по обвинeнията към Commonwealth Bank of Australia. 

"Аз бях наистина шокиран да науча за целия този случай. Бях потресен, че банка със статута на CBA може да бъде замесена в такова разследване. Очевидно е, че то показва пропуски във вътрешното управление на банката. Също се повдига въпроса за ролята на одиторите и също авторитетът на Aвстралийския орган за пруденциално регулиране", каза той. 

"Над 50 хил. транзакции, които са извършени, не са били докладвани на Austrac. Дори не са докладвали за подозрителнa дейност. Точно затова е и обвинението на Austrac срещу банката."

 

Последни новини
Още от Акценти