България в края на класацията на Уницеф по грижи за децата

Всяка страна е оценена по скалата от 1 до 41

Класация на Уницеф за грижите за децата в развитите страни. Графика: Уницеф Класация на Уницеф за грижите за децата в развитите страни. Графика: Уницеф

Докладът Building the Future/Изграждане на бъдещето – децата и целите за устойчивото развитие в богатите страни поставя България на последните места по 7 от 9 ключови показатели за оценка на грижата за децата.

Бедност /35-о място/, Без глад /38-о място/, Добро здраве и благоденствие /39-о място/, качество на образованието /38-о място/, Намалено неравенство /40-о място/.

Изключение правят категориите Отговорно потребление и производство /7-о място/ и Устойчиви градове /25-о място/, където България не е в последната тройка.

Таблицата /корица, графика Уницеф/ обобщава общите заключения на доклада. Страните са изброени по средните им показатели в деветте цели на устойчиво развитие.

Цел 5 – пол също е включена, но наличните данни не са пълни, за да бъдат включени резултатите в документа, съобщава Уницеф.

Всяка страна е оценена по скалата от 1 до 41. България е на предпоследно място с Румъния и Чили. Автор на доклада е Крис Брезлър и екип представители на Уницеф. В две трети от страните 40% от най-бедните семейства с деца получават по-малко от 10% от най-богатите.

Едно от осем деца средно е изправено пред недохранване. До пет във Великобритания (която е на 13-о място от 41 в таблицата) и САЩ и всяко трето в Мексико и Турция.

По-малко засегнатите страни са Япония, Швеция, Южна Корея, Хърватия и Германия (едно от 20 деца).

Затлъстяването при децата на възраст 11-15 години, която "също представлява форма на недохранване" е масово в повечето страни. Повечето богати страни са намалили неонаталната смъртност (в първите 4 седмици) в последните години, но Канада, САЩ, Чили, Мексико, България и Турция все още имат нива над средните от 2,8 смъртни случаи на хиляда раждания на живи деца.

Последни новини
Още от Начало