Туристическият бранш в България ще плаща по-малко за вода?

Нова наредба определя норми за потребление на вода за туристически обекти и за напояване

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Нова наредба въвежда норми за потребление на вода за напояване и за туристически обекти. Целта й е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Предвижда се земеделските стопани и хотелите да плащат по-ниски такси, ако количествата са в установените норми. Заплащането ще става по тарифа, която се разработва в момента от работна група в МОСВ. 

Нормите са определени по предложения на ресорните министерства – Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма.

В сектор земеделие те са фиксирани въз основа на хидрометеорологичните условия в различните части на страната, различните видове култури – полски, овощни, зеленчукови и етерично-маслени, както и от това дали фермерите поливат гравитачно, чрез дъждуване или капково напояване.

Нормите за потребление на вода за туристически цели са на база броя на звездите на хотелите. Лимитите обаче се отнасят само за обекти, които ползват собствени съоръжения за водоснабдяване, а не услугите на ВиК-оператор.

Наредбата за нормите за водопотребление е качена на сайта на Министерството на околната среда и водите за обществено обсъждане
 

Последни новини
Още от Начало