Среща на социални предприемачи с фондове за рисков капитал в София

Представяне на The Social Impact Accelerator с ангажимент за инвестиции от над 243 млн. евро в социални предприятия

Freeimages.com Freeimages.com

“#A chance to advance: инвестиции в социалното предприемачество“ - среща на социални предприемачи с представители на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и някои от най-успешните фондове за инвестиции в социални компании от Франция, Италия и Великобритания - ще се състои на 24.10.2016. Събитието се организира от Българска банка за развитие (ББР) и ще се проведе в Betahaus, София от 10:30 до 16:00, съобщават организаторите.

Българските компании ще се запознаят с инициативата на ЕИФ The Social Impact Accelerator с ангажимент за инвестиции от над 243 млн. евро в социални предприятия.

"На конференцията ще бъдат представени възможностите за финансиране на компаниите със социално въздействие в Европа и в България. Ще бъдат откроени особеностите на социалните облигации, а участниците ще имат възможност да се срещнат с мениджърите на фондове, подкрепящи с дялов капитал значими социални проекти.

ББР участва като инвеститор в инициативата на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Social Impact Accelerator (SIA) от август 2015, заявяват от Българската банка за развитие. По думите на експертите от банката това е "първият паневропейски фонд в публично-частно партньорство за подкрепа на социални предприятия, създаден през май 2013 г. Инициативата отговаря на нарастващата потребност от наличие на венчър финансиране за подкрепа на социалните предприятия – сегмент от бизнеса, който става все по-важен за насърчаване на социалното включване, създаване на алтернативни възможности за заетост на маргинализирани социални групи и осигуряване на икономически растеж".

"ББР участва в програмата с 1 млн. евро, наравно с Deutsche Bank и Crédit Coopératif. Инвестицията допринася за диверсификацията на източниците на финансиране на SIA, специално в Централна и Източна Европа, включително България, които са все още сравнително млади и неразвити пазари за социалните предприятия и социалните фондове".

 

Последни новини
Още от Начало