Pernod Ricard: Трезво за китайския пазар

Александър Рикар и Лари Хатъуей за промяната в Китай

Изглежда това, което казахте за Китай миналата седмица, когато оповестихте и финансовите си данни, разочарова мнозина. Кажете какво наблюдавате в момента в Китай? Кои са силните и слабите страни на ситуацията?

Наблюдават се две неща. Първо, макроикономиката в Китай е подложена на натиск и данните го доказват. Но в средносрочен план, фундаментите са много стабилни. В Китай имаме зараждаща се средна класа и от тази перспектива, фундаментите са силни. Но в краткосрочен план, да, в Китай има натиск и отстъпление.

Един от много дискутираните проблеми в края на 2014 и началото на 2015 беше корупцията. Противопоставянето на корупцията и средната класа. Показват ли продажбите ви, че корупцията намалява и изчезва?

В Китай се извършва промяна в матрицата – от икономика задвижвана от износа, към вътрешна икономика задвижвана от повишаващо се потребителско търсене. Всяка промяна изисква време, включва и предизвикателства, а в момента сме по средата на този процес.

Продажбите на дребно като цяло нарастват в Китай и за Pernod Ricard фундаментите в Китай напълно съответстват на тези от миналата години. Така че, в краткосрочен план има отстъпление на пазара, но в средно срочен план ние се чувстваме много уверени.

Като стана дума за краткосрочен план, кажете ни какво наблюдавахте около китайската нова година, кажете ни как се справи бизнеса през този празничен период?

Китайската нова година беше през миналата седмица и все още е твърде рано да се каже. Ще разполагаме с точните цифри след седмица-две, но за сега е наистина твърде рано.

Лари, пред нас е човек който ръководи бизнес на място в Китай и той говори за съживяване, но къде сме точни в този процес? Защото те се опитват да преобърнат напълно посоката в много кратък период от време. Какво е вашето тълкуване?

Мисля, че ще повторя много от казаното от Александър. Има отслабване в инвестициите, книжата с фиксирана доходност, строителството и инвестициите в производство. Но си остава силен ръста на доходите в домакинствата, който нараства реално с около 10% годишно, потреблението в домакинствата също расте реално и вече е близо до двуцифрените стойности.

Ръстът в услугите, във всички типове бизнес услуги, вероятно е неразказаната история за Китай. Някои са свързани с финансите, но има и много, които обслужват други бизнеси и са истински двигател за икономиката.

Така че, трансформацията не е гладък и лесен процес, напротив доста трудности има, но има и някои фактори, които подкрепят растежа в Китай.

Тази сутрин говорихте за Китай и определихте растежа в икономиката там като „известното квазиизвестно“. Какво искате да кажете?

Изглежда има съмнения за достоверността на някои от данните за реалната икономика и има хора, които смятат, че истинските стойности на икономическия ръст са по-ниски от официалната статистика. Именно за това използвах тези думи.

Но трябва също да се каже, че под повърхността, процесите на развитие на кредитите, финансовия натиск също не трябва да се пренебрегват.

 

Последни новини
Още от Начало