Защо ChemChina иска да купи Syngenta?

Мохамед Чокир, главен инвестиционен директор в Kleinwort Benson Bank пред Bloomberg

Когато погледнете една такава сделка, не е ли нормално да си помислите, че след като придобиващата компания е китайска, за нея би било по-лесно да премине през регулаторния контрол в Китай? Или се случва нещо друго?

Регулаторните пречки винаги са налице. В контекста на случващото се в Китай, което те наричат „забавяне“, въпреки доста добрия ръст, да се прокара такава сделка не е въпрос само на регулаторни пречки. Това става и на фона на по-слаба икономика не само на развиващите се пазари, но и на развитите пазари. Това е рискът пред, който се изправя всяка придобиваща компания, независимо дали е китайска или не.

В известен смисъл, може да се направи аналогия с действията на Китай по отношение на петрола. Те купуват колкото могат петрол. Очаква се да складират тези количества. Те купуват активи по цял свят, защото смятат, че ще са им стратегически необходими. Въпросът е колко още ще може да го прави китайското правителство? Може и да няма пряка връзка с акциите. Тук става въпрос за храна, много емоционална област. Но явно това е стратегия на Китай – видят ли възможност, те я оползотворяват. А това определено е една от тези възможности.

Несъмнено. Китайците управляват много интелигентно икономиката си. Те я дивесифицират от доста време. Говорихме за някои от международните сделки на Китай. Очевидно, големият въпрос е за техните резерви, които са диверсифицирани в различни валути и чуждестранни холдинги, разполагат и с най-големия валутен резерв в света. Така че, това не е нищо ново за китайците. То е част от тяхната отдавна развиващата се политика на дивесификация.

Знам, че не можете да отговорите конкретно, затова ще ви задам един заобиколен въпрос. Компанията Х е придобита от компанията У, която в този случай е Monsanto или някоя друга. Компанията Z е държавна собственост. Ако сте акционер в компания Х, бихте ли искали собственикът ви да бъде държавна компания?

Мисля, че до голяма степен зависи от цената. Компаниите, които са държавна собственост имат своите предизвикателства, но това, което в същност наблюдаваме в настоящата среда може да се окаже позитивен ход за придобиваната компания. Зависи от подкрепата и гаранциите, с които ще бъде придобита.

Всичко се свежда не само до естеството на придобиващата компания, но цената и естеството на сделката.

 

Последни новини
Още от Начало