Спестяванията на домакинствата в банките достигат 3,324 млрд. лв. през 2015

Само през последното тримесечие на 2015 българските гражданите са депозирали почти толкова средства, колкото за цялата 2014

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През 2015 домакинствата в България спестиха 3,324 млрд. лв. в банките, след като през четвъртото тримесечие на годината депозираха почти толкова средства, колкото за цялата 2014. Освен това само през декември населението вложи най-много пари в системата от който и да е друг месец на отминалата година, пише Investor.bg.

Към 31 декември 2015 спестяванията на домакинствата нарастват до общо 42,586 млрд. лв. от 39,262 млрд. лв., колкото бяха към 31 декември 2014. Това показват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българска народна банка (БНБ), която отчита изключването на Корпоративна търговска банка (КТБ) от данните и започналото изплащане на гарантираните депозити на нейните вложители.

„Изменението на паричните и депозитните показатели е повлияно от изключването на КТБ от паричната статистика през ноември 2014 в резултат на отнемането на нейния лиценз, както и от ръста през декември 2014 на депозитите при другите банки поради започналото от 4 декември 2014 изплащане на гарантираните депозити в КТБ, преобладаващата част от които останаха в банковата система“, посочва БНБ в своето прессъобщение, придружаващо паричната статистика.

Освен това през четвъртото тримесечие на 2015 влоговете на населението нараснаха с 1,508 млрд. лв., като сумата се оказва почти колкото тази за цялата 2014. За сравнение - само през 2014 депозитите на гражданите се покачиха с 1,563 млрд. лв., като в края на 2013 бяха за 37,699 млрд. лв. спрямо 39,262 млрд. лв. към 31 декември 2014.

Отделно, само през декември 2015 домакинствата спестиха 781 млн. лв. – повече не само от най-голямата сума, записана през януари 2015, но и от който и да е друг месец за цялата 2015.

Но не само домакинствата са спестявали рекордно в последния месец на 2015. Нефинансовите предприятия добавят 606 млн. лв. през декември, с което също отчитат най-висока спестена сума за миналата година.

Фирмите са депозирали 2,877 млрд. лв. в банките през миналата година, с което я изпращат с общи банкови спестявания за 18,226 млрд. лв. За сравнение – към 31 декември 2014 нефинансовите предприятия имаха 15,45 млрд. лв. по банкови сметки и влогове.

И за тях четвъртото тримесечие на 2015 се оказва с висок обем на спестяванията. Депозирани са 1,377 млрд. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

Въпреки рекордно ниските лихвени проценти по депозитите домакинствата продължават да спестяват. При фирмите съхраняването на средства в банките може да бъде продиктувано по-скоро от липсата на изгодни инвестиции и перспективни проекти, а не толкова до желанието за реализиране на доходност, която и без това при тях липсва, тъй като редица банки вече не олихвяват сметките на виждане на фирмите и краткосрочните им средства.

БНБ прави и разбивка по депозирани средства от финансови предприятия, сред които попадат пенсионни фондове, инвестиционни посредници, застрахователни компании и други небанкови финансови институции. Статистиката показва, че те изпращат 2015 с влогове за 2,915 млрд. лв.

Сумата е със 114 млн. лв. по-ниска спрямо отчетените към 31 декември 2014 3,029 млрд. лв. Само през декември финансовите предприятия спестиха 79 млн. лв. след спада с 59 млн. лв. през ноември.

Така в края на 2015 общата сума на спестяванията в банковата система възлиза на 63,726 млрд. лв., като прекрачва границата от 63 млрд. лв. за пръв път. Това се случва само месец, след като депозитите прекосиха границата от 62 млрд. лв. също за пръв път.

Две трети от спестяванията формира населението (66,83%), а останалата една трета – нефинансовите и финансовите предприятия (28,6% и 4,57%, съответно), разкриват още изчисленията на Investor.bg.

Делът на банковите депозити към прогнозирания за 2015 брутен вътрешен продукт на България пък се равнява на 73%. Само делът на депозитите на домакинствата пък е 48,8% от очаквания от БНБ БВП за миналата година.

Последни новини
Още от Новини