Вл. Сиркаров: Интервенциите на китайския пазар в дългосрочен план не са устойчиви

Владимир Сиркаров коментира нови условия за резервите на банки в Китай в предаването Investbook

Владимир Сиркаров коментира решението на Китай да принуди някои банки да заделят част от своите депозити в офшорни ренминби като резерви, като част от опитите си да ограничи обезценяване на валутата. Това е първият път, в който Китай  налага изискване за резерв на офшорни юани. Местни големите банки са задължени да държат 17,5 % оншорни ренминби депозити като резерви. Интервенциите като цял доведоха до краткосрочно влияние в положителна посока, но не са дългосрочен лек, коментира Владимир Сиркаров.

И още какво може да засили скептицизма, когато четем данните за БВП на Китай.

Целия коментар в следващия видео материал:

 

Последни новини
Още от Начало