Moody’s, Fitch и S&P продължават да доминират

Трите компании са присъдили 96% от рейтингите в САЩ към края на 2014

Снимка: Scott Eells/Bloomberg Снимка: Scott Eells/Bloomberg

Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service и Fitch Ratings запазват доминацията си в бизнеса с присъждане на кредитни рейтинги в САЩ, показват данните на Федералната комисия по фондовите борси и ценните книжа (Securities and Exchange Commission - SEC), пише Investor.bg, позовавайки се на Bloomberg.

От приходите за $5,9 млрд., генерирани от 10 рейтингови фирми, припознати от американското правителство през 2014, откогато са последните актуални данни, 94,3% от тях се дължат на "Големите три".

Делът им в общите приходи е малко по-висок спрямо 2011 г. – година след като Конгресът прие мерки за отваряне на пазара за по-дребни конкуренти.

S&P, Moody’s и Fitch са присъдили 95,8% от рейтингите в САЩ към 31 декември 2014 гласи годишният доклад на SEC. Това е по-малко спрямо отчетените през 2007 98,8 на сто. Кредитните рейтинги се дават на дългови ценни книжа, емитирани от правителства през общини и корпорации до фирми, пакетиращи ипотечни облигации. Те се приемат за индикатор относно вероятността емитентът да фалира.

Отчетът на SEC допълва резултатите от анализа на Европейския орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority - ESMA), публикуван този месец. Той разкри, че сред повече от над 20 фирми за кредитни рейтинги, регистрирани в Европа, S&P, Moody’s и Fitch формират 92% от приходите в индустрията за присъждане на рейтинги, извършване на анализи и събиране на данни.

Европейският платежен съвет сега изисква от емитентите да наемат различна рейтингова компания на всеки няколко години за разлика от САЩ, където емитентите плащат на рейтингова фирма по техен избор, която да оцени дълга им.

По-нови и по-малки компании постигнаха напредък в някои сегменти на финансовите пазари, които разчитат на рейтинги, като например пазара на дълг, обезпечен с активи.

При рейтингите на ипотечните ценни книжа DBRS Ratings Ltd. увеличи своя пазарен дял до 76% от 49% през 2011. През същия период позицията на S&P се сви до 13,4% от 40%.

Последни новини
Още от Начало