Световната банка очаква 2,2% ръст на България през 2016

Остава проблемът с бедността в страната ни, се посочва в новия доклад на международната институция

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Икономическият растеж на България ще достигне 2,2 на сто през следващата година, показва последният редовен доклад на Световната банка (СБ) за държавите от Европейския съюз (ЕС). Изследването сочи, че 2015 вероятно ще приключи с покачване на брутния вътрешен продукт в размер на 2,9%, пише Investor.bg.

Прогнозата на банката е завишена спрямо очакванията в редовния ѝ глобален доклад. През юни, когато беше публикувана глобалната прогноза на Световната банка, очакванията бяха за 1,1% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през тази година и ускоряване до 2% през 2016 г.

В доклада за европейската икономика СБ посочва, че растежът у нас през тази година ще е по-висок от очакванията заради по-силния износ за ЕС през първото полугодие, възстановяването на инвестициите – основно публичните, които се осъществяват с европейски средства, и по-доброто представяне на пазара на труда.

Банката подчертава обаче, че инфлацията през октомври е -1,2%, а годишният ръст на потребителските цени е негативен от средата на 2013 г.

Институцията е оптимистично настроена, че фискалната консолидация ще бъде успешно осъществена заради преизпълнението на приходите. В доклада се предупреждава обаче, че очакваните съкращения на разходите няма да се реализират.

Остава и проблемът с бедността в страната ни, особено предвид бавните темпове на икономическо възстановяване и въпреки административните мерки – увеличаването на обхвата на помощите за деца и енергийните помощи и ръста на минималната работна заплата. Очакванията на банката са нивото на бедност да се задържи над нивата отпреди рецесията, като достигне 14,1% през 2016 г.

Централна Европа - двигател на ръста

Като цяло за ЕС СБ очаква икономическият растеж да достигне 2% през 2015 г. и 2,1% през 2016 г. Най-висок ръст на БВП се очаква в държавите от Централна Европа, като основен двигател ще са икономиките на Чехия, Полша и Румъния, посочва се в доклада.

В Румъния се очаква растеж от 3,6% през 2015 г. и 3,9% през 2016 г., подхранван от силното нарастване на частното потребление и подкрепен от фискални мерки. Очаква се растежът в Полша да достигне 3,5% през 2015 г. и да остане на нива над 3,5% в средносрочен план, тъй като подобрените условия на пазара на труда повишават реалните разполагаеми доходи и потреблението на домакинствата, подчертават от институцията.

Темповете на икономически растеж остават най-слаби в Южна Европа с очаквано разширяване на икономиката от 1,4% през 2015 г. и 1,6% през 2016 г. Спрямо 2014 г. обаче, когато беше регистриран растеж от 0,5%, това представлява значително подобрение.

В доклада си СБ отбелязва, че икономическото възстановяване на ЕС се ускорява, но темповете остават слаби въпреки благоприятната парична политика и финансови условия.

Инвестициите също остават слаби, а перспективите пред растежа се подкопават допълнително от забавянето на растежа на нововъзникващите пазари, по-високата финансова нестабилност и регионалното напрежение.

Основен двигател на възстановяването в ЕС е частното потребление. СБ отчита, че заплатите и заетостта в съюза нарастват, като са подкрепени от ниската инфлация и поевтиняването на суровините.

Институцията отчита, че младежката безработица също намалява, но остава на завишени нива в някои страни от Централна и Южна Европа, където ще е необходима допълнителна подкрепа за образование и обучение, за да се гарантира, че младежите разполагат с необходимите за пазара на труда умения.

Тъй като инвеститорите все още са обезпокоени за мащабите на икономическото възстановяване, а домакинствата и предприятията продължават да изплащат своите задължения, инвестициите остават на заден план като слабо звено към едно по-бурно и устойчиво икономическо възстановяване, заключава се в доклада.

Последни новини
Още от Начало