Въвежда се нов данък за таксиметровите коли

Той ще е до 1000 лева годишно

Такси. снимка: Bloomberg Такси. снимка: Bloomberg

С изненадващи промени в Закона за местните данъци и такси се предлага въвеждането на нов данък за таксиметров превоз на пътници. Измененията се предлагат от Менда Стоянова и други депутати и са внесени в Народното събрание в петък, 6 ноември.
Данъкът ще се определя от общинския съвет и ще е от 400 до 1000 лева годишно. Той ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който се извършва превоз на пътници. Данъкът, който ще е по подобие на патентното облагане ще се плаща и от лица, които извършват дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
Налогът е годишен и ще се внася до 30 април на всяка година по сметка на общината, която е издала разрешението за дейността (за 2016 - до 31 май).
Едновременно с това се променя Законът за автомобилните превози, с който се уреждат разрешенията за извършване на таксиметров превоз.
Срокът на разрешенията става едногодишен. Предвиден е преходен период за издадените до влизане в сила разрешения за таксиметров превоз. Те ще запазят действието си за срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016.

Последни новини
Още от Новини