ЕС очаква по-нисък ръст в България от кабинета

Намалението е заради предвидени по-малко еврофондове

Бившият Партиен дом в София. снимка: Велко Ангелов/Bloomberg Бившият Партиен дом в София. снимка: Велко Ангелов/Bloomberg

Европейската комисия прогнозира по-нисък икономически растеж в България от 1,5% догодина спрямо заложения в бюджета от правителството.

Българската икономика ще нарасне през 2015 г. с 1.7%, подкрепяна основно от износа и падащите цени на петрола, прогнозира Европейската комисия. През 2016 г. икономиката на страната ще има ръст от 1.5%.

Есенната прогноза на ЕК, макар и ревизирана към повишение, е под очакванията на правителството, което прогнозира 2% през тази година и 2.1% през следващата. 
Забавянето на растежа през 2016 г. ще се дължи на отслабването на импулса от усвояване на еврофондове. 
Но през 2017 г. ръстът ще достигне пика си от 2%, благодарение на вътрешното търсене.
Бюджетният дефицит ще се понижи до 2.8% през 2015 и ще бъде 2.7% през 2016-17, смята комисията. Прогнозата за следващата година е над очакванията на правителството.

Съотношението държавен дълг спрямо БВП се очаква да нарасне от 27% през 2014 до 33.6% през 2017. Последното число също надхвърля очакванията на правителството, според тригодишната прогноза, съпътстваща проектобюджета (28.9% през 2018).

За инфлацията ЕК очаква да остане ниска през тази година – само 0,1%, и да се ускори до 1% догодина и 1,6% през 2017 г.

Комисията също така съкрати прогнозата си за еврозоната.

Сравнение на основни макроикономически показатели

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

отчетни данни 2014

Прогноза

2015

2016

2017

МФ

ЕК

МФ

ЕК

МФ

ЕК

БВП, реален растеж, %

1.5

2.0

1.7

2.1

1.5

2.5

2.0

  Частно потребление

2.7

0.5

0.7

1.5

1.4

2.6

1.7

  Инвестиции в основен капитал

3.4

1.3

0.2

0.7

-2.4

1.9

1.7

  Износ на стоки и услуги

-0.1

8.1

5.9

4.6

4.3

4.8

4.6

  Внос на стоки и услуги

1.5

6.2

4.0

3.3

3.0

4.4

4.1

БВП дефлатор, %

0.4

0.8

1.0

0.6

0.8

0.9

0.7

Бюджетен баланс, % от БВП

-5.8

-2.8

-2.8

-1.9

-2.7

-1.1

-2.7

Текуща сметка, % от БВП

1.2

2.1

1.4

1.8

1.3

1.6

0.9

Инфлация, средногодишна, %

-1.6

-0.9

-0.8

0.5

 
Последни новини
Още от Препоръчани