ЕК очаква бежанците да донесат икономически ръст в ЕС

3 милиона души ще дойдат в Европа до края на 2017, прогнозира Европейската комисия

Жан-Клод Юнкер. снимка: Juinen/Bloomberg Жан-Клод Юнкер. снимка: Juinen/Bloomberg

Притокът на 3 милиона бежанци ще донесе ръст на БВП на ЕС от около 0.2 до 0.3% до 2018 г., прогнозира Европейската комисия (ЕК) в Есенната си икономическа прогноза.
През деветте месеца на годината 710,000 души са влезли в ЕС по данни на Фронтекс, отбелязва докладът. 
Комисията очаква 1 млн. мигранти само през 2015 г., като притокът отслабне  през 2017 г. Общо се очаква да дойдат 3 млн. души през периода 2015-2017. 

Оценката на комисията разграничава последиците за най-засегнатите транзитни страни и за страните - крайна дестинация. Тя също така преценява допълнителните разходи, които бюджетите на страните, засегнати от бежанската криза, понасят (храна, подслон и т.н.), както и допълнителните приходи - от трансфери от европейския бюджет, до въздействия върху растежа благодарение на повишено потребление и увеличаване на работната сила. Последното е дългосрочен ефект, от който ще се възползват крайните страни, към които се стремят бежанците.

Краткосрочното влияние върху бюджета се оценява на около 0.2% от БВП през 2015, като в страни като Швеция то ще се достигне 0.5%.
Средносрочното влияние се основава на следните допускания. Броят на бежанците ще се увеличи от 1 милион тази година до 1.5 милиона до 2016 преди да спадне на половин милион през 2017. Като се имат предвид очакваните откази, се залага прогноза, че притогът на имигранти ще увеличи населението на ЕС с 0.4%.  Около три четвърти от одобрените бежанци ще бъдат в работоспособна възраст. Така работната сила ще се увеличи с 0.1% до края на 2015 и с 0.3% през 2016-2017.

В резултат на увеличената работна сила и повишените бюджетни разходи се очаква малък ръст на БВП през тази и следващата година, но тъй като увеличението на населението ще бъде по-голямо БВП на глава от населението ще намалее. Влиянието зависи от квалификацията на мигрантите. Ако уменията им съответстват на тези в страните от ЕС, този допълнителен ръст ще надхвърли четвърт процентен пункт. Но има и втори сценарий, който предвижда приток на нискоквалифицирана работна ръка. Тогава приносът за допълнителния растеж ще бъде 0.17 процентни пункта.
Заетостта ще се подобрява - с около 0.3% към 2017.

 

Последни новини
Още от Начало