Гладът за кадри - на нивата от 2009 г.

Всяка пета фирма в индустрията и строителството изпитва недостиг на персонал

Работници. снимка: Johan Jeppsson/Bloomberg Работници. снимка: Johan Jeppsson/Bloomberg

През октомври 2015 г. общият бизнес климат се покачва с 1 пункт в сравнение с предходния месец, съобщи НСИ. Това се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
Но по-интересни са детайлните данни, които показват факторите, повлияли на преценката.

Така например, повече от 18% от индустриалните предприятия са заявили, че имат недостиг на персонал. Това е съществено увеличение спрямо октомври 2014 г. (12.3%) и най-високо ниво от ноември 2009 г. досега.
Данните показват леко подобряване на поръчките от чужбина в сравнение със септември и летните месеци.

Интересно е, че в търговията също има повишаване на предприятията, оплакващи се от недостиг на персонал (до 7.6%). Но делът на предприятията, посочващи като проблем недостиг на търсенето ( 40.5%) намалява чувствително, както на годишна база, така и спрямо септември.
С края на лятото оценката за обема на продажбите през последните три месеца в търговията се влошава, но пък нараства оптимизмът за следващите шест месеца (балансът на отговорилите положително е двойно по-голям спрямо миналия октомври).

В услугите недостигът на кадри е посочен от 11.3% от фирмите, спрямо 3.9% през миналия октомври. Постигнато е най-високото ниво на показателя в този сектор, откакто НСИ прави наблюдения. Това е и секторът, който единствен се влошава през октомври спрямо септември, като прави впечатление рязкото понижение на оценката за търсенето на услуги.

В строителството с края на сезона оплакващите се от недостиг на работна ръка намаляват, но все пак делът на тези, които посочват кадрите като пречка, е по-висок в сравнение с миналия октомври (20.4% спрямо 16.9%). Предприятията посочват като трудност конкуренцията в бранша, средата, финансови проблеми, но общият показател расте.

Последни новини
Още от Новини