Рекордно ниска лихва по заеми за бизнес в евро

Депозитите на граждани поскъпват слабо на месечна база

Евро. снимка: Simon Dawson/Bloomberg Евро. снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Лихвените проценти по левовите депозити на граждани се оттласнаха от дъното, докато новите бизнес кредити в евро достигнаха историческо дъно.
Това показва лихвената статистика за септември, която БНБ обяви във вторник, 27 октомври.

Докато лихвените проценти по нови депозити на фирми не посочват ясна тенденция (0.65% в левове и 0.8% в евро), на годишна база понижението им е повече от двойно, най-вече по левовите фирмени сметки. За сравнение през миналия септември те са се олихвявали с 1.92%, а депозитите на фирми в евро - с 1.48%.
При влоговете на домакинства обаче е налице увеличение спрямо август 2015 г., като процентите по левовите депозити се вдигат от 1.47% на 1.51%, а по тези в евро - от 1.20% през август на 1.24% през септември. Те обаче остават далеч от нивата през миналия септември - 2.75%, съответно 2.56%.
По-интересна е динамиката при кредитите и по-специално при бизнес кредитите.
БНБ представя тези данни поотделно за заеми под и над 1 млн. евро, което понякога внася объркване, тъй като заемите над 1 млн. евро обикновено засягат малко на брой големи заеми и се получават големи колебания.
Този път обаче има ясна тенденция на поевтиняване на кредитите в евро и в двата сегмента. Средно лихвата по нови кредити за бизнеса в евро се понижава от 7.15% през август на 4.92% през септември. Последното е исторически най-ниското ниво за заеми в евро. При това трябва да отбележим, че отпуснатите нови заеми в единната валута през месеца са на стойност 468 млн. лева, доста повече от левовите заеми за бизнес, които банките са разрешили през септември (те се понижават до 272 млн. лева, а лихвата по тях расте до 5.80%).
Заемите за домакинства през месеца са 535 млн. лева. Най-много са потребителските левови заеми, които леко се увеличават като обем при намаляване на лихвите (10.72% в лева). Жилищните заеми леко покачват лихвените проценти (5.72% в лева и 5.84% в евро) при слабо увеличение на заемите за покупка на имот в евро и без сериозна промяна в обема на левовите ипотеки.
 

Последни новини
Още от Начало