Investbook - архив

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Ролята на предприемаческата печалба и загуба в икономиката

Ивелина Петрова, Икономиката в няколко минути - Investbook, 15.12.2017

В публичното пространство възприемането на бизнес печалбите сякаш е натоварено с негативен оттенък. Малко внимание обаче се обръща на жизненоважната функция, която предприемаческите печалби и загуби имат в икономиката.

На свободния пазар предприемачите винаги се ръководят от интереса си да извлекат печалби и да натрупват богатство, но това може да се случи единствено ако потребителите оценят и изберат да потребяват техния продукт.

Печалбата и загубата са инструменти, чрез които потребителите определят кой заслужава да остане на пазара и кой да си тръгне от него.

Ако не бъде генерира печалба при производството на дадена стока, това е знак за предприемачите, че трудът и капиталът, използвани за нейното производство, са неправилно насочени, т.е. те не са успели да отговорят на нуждите на потребителите, а за да успеят е необходимо да адаптират действията си към задоволяване на техните потребности, да отгатнат бъдещото им търсене.

Както казва Лудвиг фон Мизес в своя труд Човешкото действие трябва да имаме предвид също така, че предприемачите работят с несигурните бъдещи условия, а успехът или провалът им зависят от точността, с която успеят да предвидят бъдещото състояние на пазара.

Някои стартиращи компании имат успех и Facebook е очевиден пример. По-често обаче, стартъпите се провалят и не успяват да се задържат на пазара.

CB Insights установява, че 70% от стартиращите технологични компании, заедно с 97% от компаниите, получили seed финансиране, се провалят. Сред основните причини, на които се отдава това развитие, са липсата на потребителско търсене на продуктите, които произвеждат, на правилен екип, а оттам и наличие на средства за функциониране на бизнеса.

Infographic: The Top Reasons Startups Fail  | Statista

 

От друга страна, връщайки се назад в историята, битува и схващането, че източникът на печалбата произтича от експлоатацията на работниците - убеждение, което е застъпено в теорията за експлоатация на Карл Маркс. Работната сила обаче произвежда съвсем малко, ако не се вземе предвид приноса на тези, които са осигурили капитала и на предприемаческите идеи, които стоя в основата на икономическия прогрес през последните десетилетия.

Вижте още във видеото

Последни новини
Още от Investbook