Investbook - архив

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Омагьосаният кръг на корпоративния дълг

Владимир Сиркаров в Investbook, 29.11.2017

Едни от основните проблеми в икономиката са дълговете - и на ниво правителства, и на ниво корпоративен дълг - в комбинация с много притеснителните понижаващи се нива на производителност на труда. Това каза пазарният анализатор Владимир Сиркаров в предаването “Investbook“ с водещ Димитър Вучев.

По думите му тези дългови нива поставят на масата и много грешни стимули при икономическите актьори.

„Ако разгледаме една компания на микрониво, виждаме очевадна ситуация, в която има опит за генериране на стойност за притежателите на собствен капитал през призмата на финансов ливъридж. Тоест на база дълг, а не на база на генериране на доход от съответните активи, което е много сериозен проблем“.

Сиркаров посочи, че дълговите нива в корпоративния сектор се увеличават страшно много и то не в контекста на разширяване на производството, а в контекста на цели като увеличаване на акционерния капитал през призмата на обратни изкупувания и на стабилизиране на финансовата структура на компанията за подобряване на ситуацията към момента за теглене на още дълг.

„И тук се получава един омагьосан кръг“.

 

Последни новини
Още от Investbook