Investbook - архив

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Как да тълкуваме инфлацията

Ивелина Петрова в Investbook, 06.10.2017

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

В публичното пространство е общоприето разбирането, че инфлацията представлява нарастване на ценовото равнище - дефиниция, която обаче дава повод за множество противоречиви тълкувания. 

"Мейнстрийм" икономистите стъпват до голям степен на тази дефиниция, използвайки различни индикатори за измерване темпа на инфлация, сред които е например индексът на потребителските цени (CPI). 

Според представителите на Австрийската икономическа школа инфлацията представлява увеличаване на паричното предлагане или увеличаването на количеството пари в една икономика. Повишаването на цените е реално последващ ефект от водената парична политика.

Освен това цените на стоките и услугите се променят различно, тъй като новонапечатаните пари достигат до реалната икономика неравномерно. 

Инфлацията, според тях, облагодетелства първите стопански агенти, до които достига необезпеченото количество пари, зад което всъщност не стои реално търсене на стоки и услуги. С нарасналите си доходите тези икономически играчи могат да купуват стоки и услуги в други индустрии, чийто цени все още няма да бъдат засегнати от промяната. 

Тръгвай по този път все по-малко хора могат да усетят "ползата" от новонапечатаните пари, а най-засегнати остават последните - лицата с фиксирани доходи, които търпят най-силно негативните ефекти на инфлацията.

Вижте повече във видеото.

Последни новини
Още от Investbook