Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Застаряващото население ще е причина за покачването на данъците

Евгений Кънев, Маконис, Investbook, 16.12.2016

Американски данъчни формуляри Снимка: Daniel Acker/Bloomberg Американски данъчни формуляри Снимка: Daniel Acker/Bloomberg

Застаряващото население ще е причина за повишаването на данъците в световен мащаб. Това заяви управляващият съдружник в Маконис Евгений Кънев в Investbook с Велко Каменов

По думите му българската данъчна система е добра за малка отворена икономика. Причината за това той посочва, че "по-голямата част от българския продукт трябва да бъде за износ", при което са нужни ниски преки данъци. 

Според Кънев непреките данъци в България, "които са сред най-високите в ЕС" ограничават потреблението, поради което е трудно страната да привлече инвеститори, целящи да произвеждат за местния пазар. Ако България започне да разчита на вътрешното потребление като двигател на икономическия растеж, то тя ще трябва да преразгледа отношението си към непреките данъци, каза Кънев. 

Вижте повече!

 

Последни новини
Още от Investbook