Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Кузман Илиев за секторните дефолти на високодоходни облигации

Кузман Илиев и Дориана Ранкова в Investbook, 24.05.2016

В среда на отрицателни лихви по все повече финансови инструменти инвеститорите търсят доходност и я намират във високорискови облигации. Кузман Илиев коментира действията на институционалните инвеститори и какво се случва на пазара на високорисков дълг в САЩ:

 

Последни новини
Още от Investbook