Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Очакванията към технологиите се повишават

Investbook 14.04.2016

Снимка: Ed Lallo/Bloomberg Снимка: Ed Lallo/Bloomberg

"В момента провеждаме проучване на самоадаптиращи се вериги на доставките, които да могат да работят без човешка намеса."

Това заяви в Investbook по Bloomberg TV Bulgaria главният директор по иновациите в Dell Services Джим Стайкледър, който говори за бъдещите планове за развитие на компанията.

„Нашето внимание отново не е фокусирано толкова върху технологията, въпреки че с нея се постига много, а по-скоро върху това какви са новите бизнес модели и бизнес процеси, които дадена технология може да позволи.“

В нашата област става все по-категорично ясно, че интернет на нещата е ключова възможност за нас и нашите клиенти, каза той.

„Като за начало, огромното количество данни, които трябва да се събират, съхраняват и анализират, а очевидно възможността компания като Dell в обединение с ЕМС да осигури съхранението и компютъризираната обработка ще се окаже изключително важно за редица компании, които ще могат да ползват тази възможност. “

Областта, над която ние се фокусираме е как да направим технологията по-невидима, по-използваема и по-достъпна за нашите клиенти и партньори, защото това, което е особено при интернет на нещата е необходимостта от все по-дълбоки познания в определена област, когато работите върху нещо, каза Стайкледър.

„Не става дума само за системите за планиране на ресурсите на предприятията, а за система за планиране при конкретен производител, в определена работна среда и специфична географска локация “

Имаме цяло едно поколение, което очаква технологията не само да се справя идеално, когато я използват, но те дори очакват технологията да предусети какво искат и да е готова за това преди да са го поискали, заяви Стайкледър.

"Очакванията към технологията се повишават"

 

Последни новини
Още от Investbook