Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Кузман Илиев за новите мерки на ЕЦБ - акт на страх или увереност

Investbook с водещ Дориана Ранкова

След редовната среща на ЕЦБ относно паричната политика на банката, Марио Драги и централните банкери изненадаха с пълна поредица от мерки за въздействие от Банката - намаляване на ливените проценти, ръст на тавана покупки на облигации от един емитент (държата), нови програми по целенасочени дългосрочни операции по рефинансиране и нов вид актив в програмата им за количествени улесненичя - корпоративни бондове с инвестиционен клас на нефинансови институции. Кузман Илиев коментира дали това е повод да сме уверени в дейтвията на ЕЦБ или зад решенията стои несигурност:

 

 

 

Последни новини
Още от Investbook