Invest/Or? - архив

Неделя, 20 часа

Водещ: Ивелина Петрова

Отпадането на анонимните акции – какво следва

Адв. Румен Люцканов в Invest/Or, 15.10.2017

Българският търговски закон различава два вида акции – акциите на приносител и поименните акции. Те се различават по своята форма и съдържание и начина на прехвърляне на правата. Акцията на приносител е безименна, като прехвърлянето на тази акция става чрез фактическото предаване на владението на акцията.

Това обясни в студиото на Invest/Or с водещ Велко Каменов адв. Румен Люцканов. Повод на коментарът му бе предложението от страна на Министерството на правосъдието за отпадане на акциите на приносител, известни и като „анонимни акции“.

„Исторически, анонимните акции са се появили, за да облекчат оборота. Те предполагат едно по-лесно прехвърляне, не се отразяват в книгата на акционерите. Имат преимуществото, че могат да бъдат издадени, само след като бъдат изплатени изцяло“, посочи още адв. Люцканов.

„След появата на безналичните акции, Централния депозитар, борсата, електронната търговия, функцията на акциите на приносител до голяма степен е изпразнена от съдържание. Броят на акционерните дружества, използващи такива акции, не е голям, което обаче не значи, че ги няма“, каза той.

„Анонимността на акциите на приносител може да има две лица. Едното е с оглед защита на търговска тайна например. Другата посока е свързана със злоупотреби“, допълни Люцканов.

„Ако някой иска да злоупотреби обаче, той може да ги направи с почти всеки инструмент на правото“, коментира гостът в студиото.

Как ще се отрази на търговията на акции промените?

 

Последни новини
Още от INVEST/OR?