Invest/Or?

Неделя, 20 часа

Водещ: Ивелина Петрова

Голяма част от ПЧИ в България никога не са били с дългосрочен характер

Доц. Д-р Паскал Желев, Invest/Or, 29.01.2017

Доц. д-р Паскал Желев, преподавател в УНСС. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Доц. д-р Паскал Желев, преподавател в УНСС. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Тенденцията на спад в чуждестранните инвестиции през 2016 се наблюдава в световен мащаб и не е изолирана само в рамките на България. Прогнозите на UNCTAD показват, че през 2016 на глобално ниво ще наблюдаваме спад в чуждите инвестиции в рамките на между 10% и 15%.  Това каза доц. д-р Паскал Желев от катедра Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство. Той коментира темата за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България, след като последните данни показаха, че през първите 11 месеца на 2016 те са се понижили с над 46%.

ПЧИ започват да навлизат в България по-сериозно след 1997 с въвеждането на валутния борд и установяването на макроикономическа стабилност у нас. Имайки предвид структурата на чуждестранните инвестиции в България обаче, не е изненадващо, че в годините след 2007 – след разрастването на Световната финансова криза – наблюдаваме сериозен спад в обемите им. ПЧИ у нас никога не са имали дългосрочен характер. През 2007 – годината с над $12 млрд. преки чуждестранни инвестиции в България – голяма част от инвестираните средства са били насочени към секторите на недвижимите имоти и финансовото посредничество – сектори, зависими от местната достъпност на кредити. Тези инвестиции бяха подхранвани от оптимизма около сектора на недвижимите имоти и състоянието на бизнес цикъла и съответно бяха бързо изтеглени след влошаването на тези фактори, каза доц д-р Желев.

Инвестициите, които създават работни места, и имат по-голямо влияние в дългосрочен план обаче са тези в производствени мощности, а техните обеми никога не са били големи като дял от общите.

Помагат ли ПЧИ у нас на иновациите, имайки предвид какъв дял от тях са насочени към научноизследователска и развойна дейност? Отоговорите на този и още любопитни въпроси, касаещи ПЧИ у нас във видеото с целия коментар:

 

Последни новини
Още от INVEST/OR?