Средната цена на жилищата в София скача до близо €1100 за кв. м.

Данните се отнасят за последното тримесечие на 2017

Ж.К. Младост, София. Снимка: Wikipedia Ж.К. Младост, София. Снимка: Wikipedia

Средната цена на жилищните имоти в София през четвъртото тримесечие на миналата година се е повишила до 1 095 евро/кв.м. от 1 060 евро/кв.м. през двете предходни тримесечия.

Това сочат данни, изнесени от Bulgarian Properties.

Годишното увеличение на цените спрямо 4-то тримесечие на 2016 е 14%. Средната покупна цена на жилищата в София е €98 780.

Показателят за достъпност на цените в София (съотношение на цената на кв.м. към средната заплата в столицата) запазва ниво около 1.48. Има леко влошаване на достъпността на имотите в столицата, но като цяло коефициентът е на нива от средата на 2011 и началото на 2012 година и е далеч от стойностите си от предходния бум, когато достигаше близо 3.5.

Общо за 2017 пазарът в София завършва със средна цена 1 050 евро/кв.м. и средногодишно нарастване на цените от 16%. Това представлява ускоряване на растежа в цените в столицата спрямо 2016, когато бе измерен ръст от 14.7%.

Търсенето на имоти се ускорява значително в края на 2016 и началото на 2017 и се забавя през последните 6 месеца. Очакванията са темпът на нарастване допълнително да се забави с увеличение на предлагането и постепенното уравновесяване на пазара, но да се запази в рамките на около 10% и през 2018.

По-чувствителното нарастване на цените в София започна през 2015 с ръст от 6%, когато средната цена беше 790 евро/кв.м. Година по-късно, през 2016 цените достигнаха 906 евро/кв.м. и отбелязаха ръст от 14.7%, а през 2017 преминаха бариерата от 1 000 евро/кв.м. и ускориха своя растеж до 16%.

Според данните на Агенцията по вписванията за 4-тото тримесечие, в София са вписани 9 411 имотни продажби при 8 428 за същия период на 2016, което е ръст от 11.7% на годишна база.

За цялата 2017 г. в столицата са вписани 28 175 продажби при 26 480 през 2016, което показва годишен ръст на продажбите в София в размер на 6.4%.

Данните сочат още, че има лек спад в темпа на нарастване на продажбите на имоти в София (който е бил над 8% за 2015 и 2016), но това вероятно се дължи на големия дял ново строителство, сделките с което ще бъдат приключени и вписани на по-късен етап. 

От данните на Агенцията по вписванията също се вижда, че София е най-голям и е един от най-бързо растящите пазари. Като цяло страната бележи спад с -6.2%, а продажбите в областните градове общо също спадат с -3.4%.

Новото строителство продължава да съставлява над 60% от продажбите в София.

Данните на НСИ за издадените нови разрешителни за строеж показват, че през 3-тото тримесечие на 2017 са издадени 262 нови разрешителни, което е най-високото им тримесечно ниво от близо 10 години насам. С това за деветмесечието разрешителните за строеж на жилищни сгради в София са 626 при 495 за същия период на 2016, което е ръст от 26.5%.

Тези данни показват, че предлагането на ново строителство продължава да се увеличава и това ще спомогне да се засити наличното търсене и пазарът да се уравновеси.

В края на 2017 най-много закупените жилища – 60% - са двустайни апартаменти, като наличностите на двустайни апартаменти в сградите ново строителство се изчерпват най-бързо. 30% от закупените жилища са тристайни, 4-стайните и многостайните са с най-нисък дял – 10%.

Средната площ на закупените жилища е 86.5 кв.м. – с около 2.5 кв.м. по-голяма от площта през 3-тото тримесечие.

Забеляза се ръст в дела закупените жилища на 1-ви етаж – той съставлява цели 27% от сделките и това се дължи най-вече на такъв тип наличности в сградите с напреднало строителство. Най-много се купуват апартаменти на 2-ри до 6-ти етаж – 70% от сделките. Апартаментите на високи етажи – от 7-ми до 10-ти, са едва около 3% от всички закупени.

Най-често са се купували жилища по БДС (на шпакловка и замазка) – 63%. Едва 15% от продадените жилища са напълно обзаведени, което се обяснява и с факта, че най-продавани са апартаментите ново строителство. Голямата част от жилищата са били в добро състояние – апартаментите, които имат нужда от основен ремонт са под 2%. Повече от половината - 60% - от закупените жилища се отопляват на ТЕЦ.

Средният престой на имотите на пазара на продадените в края на годината имоти е бил 138 дни, което е малко над 4 месеца и половина, а направените отстъпки от офертните цени са в размер средно на около 1% от цената.

Според прогнозите на агенцията динамиките на жилищния пазар в София през следващата 2018 ще продължават да бъдат сходни с тези от 2017.


 

Последни новини
Още от Имоти