Потребителите най-уязвими

Графика на деня, 9 март 2018

Индекс на цените на вностите стоки. Графика: Bloomberg Terminal Индекс на цените на вностите стоки. Графика: Bloomberg Terminal

Американският търговски дефицит и дефицитът по текуща сметка пострадаха след увеличение на транзакциите с Китай, но американските потребители се възползваха силно в продължение на десетилетия от забавянето на ръста на цените - и дори от спадовете – на стоките, които купуват.

Вносните цени вече започнаха да растат, след като стигнаха дъното през 2016, отразявайки спада на долара спрямо другите големи валути.

Протекционистките търговски политики изглежда ще ускорят тренда като накрая или ще изтрият печалбите на американските корпорации, вдигайки цените за американския потребител.

Последни новини
Още от Графика на деня