Как европейските банки адресират проблема с лошите заеми - в графики

Размерът на необслужваните заеми на европейските банки достига 944 млрд. евро

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Европейските банки са изправени пред предизвикателството как да адресират проблема с необслужваните заеми в размер на 944 млрд. евро ($1,17 трлн.), които натежават върху техните баланси, пише Bloomberg.

Проблемът е особено остър в страните, които бяха ударени най-силно от дълговата криза. Гърция, която все още не е излязла от спасителната си програма, се откроява като страната, в която делът на необслужваните заеми  достига  най-големия размер спрямо всички отпуснати заеми, докато Италия разполага с най-голям обем от лоши кредити в абсолютно изражение.

Италианските банки си поставиха цели да свият ниво на лошите си кредити чрез продажба на активи и ликвидиране на обезпечения. Италианската  Intesa Sanpaolo SpA, която е най-голямата банка в страната по пазарна капитализация, получи известна преднина в тази посока спрямо конкурентите преди две години и планира да ускори намаляването на дела на необслужваните си заеми, коментира главният изпълнителен директор Карло Месина. Според него италианските банки ще постигнат по-голям прогрес през тази година.

Италия увеличи обема на необслужваните си заеми в години на слаб или почти никакъв икономически растеж. Проблемът се усложнява прибавяйки и предизвикателствата в правната система на страната като на кредиторите им отнема повече време да бъде осъществен процеса по ликвидация на обезпеченията, отколкото в много други страни. Италия обаче предприе стъпки в тази посока, за да направи процеса по-бърз и по-ефективен.

Европейските банки като цяло намалиха размера на необслужваните си заеми с над 280 млрд. евро от края на 2014. ЕЦБ обаче все още очертава лошите заеми като „основен проблем“, който кредитните институции трябва да адресират, докато икономиката се представя добре.

Потокът от нови необслужвани заеми намалява в Италия, но делът им остава над предкризисното си равнище. Подобряването на тенденциите на жилищния пазар подпомага намаляването на рисковете пред банките, посочват от  Италианската централна банка. 

Последни новини
Още от Графика на деня