Пазарната капитализация на БФБ расте двойно

БФБ отчита три пъти по-висока печалба през 2017

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Българска фондова борса (БФБ - София) отчита спад на оборота, но двойно увеличение на пазарната капитализация през четвъртото тримесечие на 2017. 

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през четвъртото тримесечие на 2017 беше 209,84 млн. лв., което представлява спад от 24%. Той се дължи на намаление на оборота с няколко вида финансови инструменти: с акции (без АДСИЦ) – спад от 33%, с акции на АДСИЦ – намаление от 73%, с борсово търгувани инструменти - със 79%. В оборота с другите основни групи финансови инструменти имаше ръст, но в абсолютна стойност той бе доста по-нисък от цитираните намаления.

Най-значителен в левово изражение бе спадът в оборота с акции, който намаля със 73 млн. лева. Най-нисък бе оборотът през октомври: 47,2 млн. лв., а най-висок - през декември: 110,6 млн. лв.

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти между септември и декември достигна 16 323. За сравнение, през предходния период той беше 23 330, което представлява намаление с 30%. Това се дължи основно на по-малък брой сделки с акции без тези на АДСИЦ (-31,5%), с акции на АДСИЦ (-30,6%) и с борсово търгувани продукти (-52,8%). При броя сделки с другите основни групи финансови инструменти имаше нарастване, но то бе незначително в абсолютна стойност в сравнение със спада в броя сделки с акции от 20 хиляди до 14 хиляди сделки.

Най-нисък бе броят сделки през ноември: 4 669, а най-голям той беше през декември: 5 988 сделки.

Вижте още в материала на Investor.bg

Последни новини
Още от Графика на деня