Бизнесът с възобновяемата енергия - светъл лъч за General Еlectric

Компанията отчита 5% спад на приходите си за периода октомври – декември 2017 и оперативна загуба от $10 млрд.

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Слабото представяне на американския индустриален конгломерат General Electric (GE) през последното тримесечие на 2017 изправя компанията пред редица предизвикателства.

GE отчита 5% спад на приходите си за периода октомври – декември 2017 и оперативна загуба в размер на $10 млрд. На фона на разочароващите резултати картината все пак не е толкова мрачна. Компанията записва ръст на приходите в бизнесите си, свързани с предоставянето на възобновяемата енергия и здравеопазване.

Източник: Bloomberg Terminal

Нарастващите печалби в тези области обаче не успяват да компенсират намаляваща възвръщаемост на енергийното и петролното подразделение на компанията. Бизнесът с възобновяема енергия възлиза на едва 8,2% от общите продажби на енергийния конгломерат през 2017.

GE има голям по мащаб бизнес в областта на вятърната енергия, но в него тя е изправена пред по-ожесточена конкуренция, отколкото на енергийния пазар, където има доминираща роля заедно със Siemens. Въпреки тези опасения обаче, маржовете на печалба в рамките на това подразделение на компанията надхвърлят маржове на оперативната печалба за четвърто поредно тримесечие. 

Последни новини
Още от Графика на деня