Драги повтори предупреждението за волатилното евро

Графика на деня: Bloomberg Евро индекс

Графика на деня: Bloomberg Евро индекс Графика на деня: Bloomberg Евро индекс

Драги повтори предупреждението, че волатилността на еврото създава несигурност, съобщи Bloomberg.

Резките промени в курса на еврото „представляват източник на несигурност, който изисква наблюдение по отношение на евентуалните последици за средносрочната перспектива на ценовата стабилност”, каза гуверньорът на ЕЦБ Марио Драги на пресконференцията във Франкфурт на 25 януари 2018.

Графиката горе показва двумесечната промяна в Bloomberg Евро индекс – ръстът му се забавя повече от миналото лято.

Графиката долу: Ниската инфлация в ЕС. Графика: Bloomberg Terminal.

Инфлацията в еврозоната е слаба, но подемът в ръста изглежда достатъчно силен, за да позволи на ЕЦБ да коригира насоките си. Поне това показва протоколът от последното заседание, съобщи Bloomberg.

През декември дебатът на заседанието е продължал малко повече, отколкото показа Марио Драги на пресконференцията на 14 декември.

“Възгледът бе широко споделен сред членовете”, че “комуникацията трябва постепенно да се развива” и “езикът по различните измерения на монетарната политика и насоките ще се ревизира по-рано” тази година.

Последни новини
Още от Графика на деня