Делът на лошите заеми в банките от ЕС се свива

Лошите кредити сега възлизат на 950 млрд. евро в 28-те страни членки на ЕС

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Глобалната финансова криза от 2008-2009 остави европейските банки с купища необслужвани заеми, които кредиторите не успяват да си върнат изцяло от затруднените компании и домакинства.

С възстановяването на икономиката на ЕС обаче обемът лоши заеми бавно се свива, заяви Европейската комисия в свой доклад. Използвайки данни от Европейската централна банка (ЕЦБ), Комисията съобщи, че необслужваните кредити са формирали 4,6% от общите заеми на банките за периода от април до юни 2017, което е с 1% по-малко на годишна база, Investor.bg .

Въпреки тенденцията лошите кредити сега възлизат на 950 млрд. евро в 28-те страни членки на ЕС и представляват 5,4% от всички заеми в еврозоната.

За да се справи с проблема, Комисията планира нови законодателни мерки, вероятно през март, които да ускорят освобождаването на банките от лошия дълг и да предотвратят бъдещо натрупване на необслужвани заеми.

Реформа на правилата за неплатежоспособност и укрепване на вторичния пазар за лоши заеми са сред мерките, планирани да намалят съществуващите запаси от лош дълг.

За да не допусне увеличаване на необслужваните кредити в бъдеще, Комисията планира да въведе „законови предпазни механизми за предотвратяване риска от недостиг на провизии за необслужвани кредити“, казва ЕК в документа, подчертавайки, че това вероятно ще важи само за „новопредоставени заеми, които по-късно станат лоши“.

Ходът пояснява намеренията на Комисията. По-рано тя заяви, че са възможни законодателни мерки върху буферите, макар че това още не е сигурно.

Според европейски представители Комисията ще трябва да реши какво представлява нов заем и от кога ще се прилагат изискванията.

Все още се води дебат дали новите кредити трябва да включват преструктуриран дълг и нови плащания на вноски по стари заеми.

В момента се обсъжда и крайният срок за новите заеми. Комисията обмисля четири варианта: ноември 2017; датата на публикуване на новите предложения, което вероятно ще се случи през март; датата на влизане в сила на новите мерки, което може да бъде след две години; по-късна дата.

Италия, която е една от страните на ЕС с най-висок дял на лоши заеми, отдавна призовава за постепенно намаляване на необслужваните заеми, за да се избегнат спешни продажби, които може да оставят огромни дупки в счетоводните баланси на банките.

Други страни, водени от Германия, призовават за по-бързо освобождаване от лошите кредити, за да се намалят рисковете пред банковия сектор, което може да доведе до по-дълбока финансова интеграция на еврозоната.

Последни новини
Още от Графика на деня