Продажбите на дребно в еврозоната се възстановяват през ноември

Обемът на продажбите на дребно в ЕС също отчита подобрение

Продажби на дребно в еврозоната. Източник: Bloomberg Terminal Продажби на дребно в еврозоната. Източник: Bloomberg Terminal

Обемът на продажбите на дребно в Европейския съюз през ноември е нараснал с 1,5% спрямо предишния месец. Така регионът отчита стабилно възстановяване на търговията на дребно, след като през октомври продажбите изненадващо спаднаха с 0,6%, сочат сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани във вторник, предаде Investor.bg.

В еврозоната повишението в обема на месечна база е на същото ниво – от 1,5%, след като през октомври зоната с единна валута записа дори по-сериозен спад от 1,1%.

В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава сериозно увеличение – ръстът на обема на продажбите в еврозоната е от 2,8%, а в ЕС – от 2,7%.

Според Евростат увеличението в обема на месечна база в еврозоната се дължи основно на ръст в нехранителните продукти от 2,3%, в категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ от 1,2% и на автомобилните горива от 0,3%.

Що се отнася до ЕС като цяло, тенденцията е подобна. Обемът на продажбите на нехранителните продукти се е повишил с 2,1%, на категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ с 1,2%, а на автомобилните горива – също с 0,3%.

Сред страните членки най-голямо увеличение при продажбите на дребно се наблюдава в Португалия (3,9%), Словения (2,8%), Германия (2,3%) и Хърватска. Само една държава бележи спад при търговията на дребно – Естония с 0,2%. В България се отчита слаб ръст от 0,3%, който обаче се забавя в сравнение с предишния месец, когато бе на ниво от 0,6%.

Годишният ръст на продажбите на дребно в еврозоната се подкрепя от нехранителните продукти с повишение от 4,1%, от категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ с 1,6% и едва с 0,2% от автомобилните горива. Ситуацията в ЕС като цяло е подобна – ръстът при нехранителните продукти остава същият, но при категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ е от 1,4%, а при автомобилните горива – от 0,9%.

Най-сериозно повишение на обема на продажбите на дребно спрямо ноември 2016 г. се отчита в Румъния (10,9%), Полша (7,6%) и Малта (7,0%). И тук Естония е единствената страна, която бележи спад в продажбите – от 1,2%. В България обемът нараства с 3,9% на годишна база.

Последни новини
Още от Графика на деня