135% скок на пазарната капитализация на БФБ през последните три месеца на 2017

Към края на годината лидер по пазарна капитализация е "Кепитъл Консепт Лимитед" АД

Изменение на SOFIX Index. Източник: Bloomberg Terminal Изменение на SOFIX Index. Източник: Bloomberg Terminal

Към края на декември 2017 пазарната капитализация на основния пазар на БФБ – София се увеличава със 134,9% до 22,4 млрд. лв. спрямо предходното тримесечие на миналата година, показва тримесечният бюлетин, публикуван от БФБ.

Към края на годината лидер по пазарна капитализация е "Кепитъл Консепт Лимитед" АД с 12,9 млрд. лв., следван от "Първа инвестиционна банка" с 622 млн. лв. и "Софарма" с 577,4 млн. лв.

"Соларпро Холдинг" АД оглави дружествата с най-голямо изменение на пазарната капитализация на основен пазар с ръст от 150% през тримесечието. На второ място е "Северкооп Гъмза Холдинг" АД със 140,57%, следван от "Сила Холдинг" с повишение от 127,6%.

Припомняме, че датата 1 ноември 2017 се запечата в историята на БФБ с качването на пода на 20 броя емисии държавни ценни книжа с общ номинал 5,5 млрд. лв., което прави държавните ценни книжа най-големия емитент на БФБ.

"Софарма" е лидер както по брой сделки (2245 броя), така и по реализиран оборот (64,4 млн. лв.) през последните три месеца на 2017. На второ място по брой сделки се нарежда "Химимпорт" с 1666 сделки, следван от "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 801 сделки и Първа инвестиционна банка с 651 сделки.

По отношение на оборота на второ и трето място след фармацевтичната компания се нареждат "Велграф Асет Мениджмънт" АД с близо 12 млн. лв. и "Химимпорт" с 10,5 млн. лв.

Традиционно най-много сделки и най-висок оборот е постигнат с акции на публични дружества – 13 182 сделки и оборот от 143,9 млн. лв. По брой на второ място са акциите на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), следвани от компенсаторните инструменти.

Четете още в материала на Investor.bg

Последни новини
Още от Графика на деня