Паричното предлагане в България расте със 7% на годишна база

Потребителските заеми се увеличават с 6,7% спрямо ноември 2016

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Паричното предлагане в България расте със 7% на годишна база през ноември, показват данните на Българската народна банка (БНБ). През октомври годишното увеличение беше 8,2%.

За един месец широките пари (паричният агрегат М3) намаляват с 65 млн. лева и към 30 ноември са 84,148 млрд. лева (85,8% от БВП).

Най-бързоликвидният компонент на „широките пари“ – паричният агрегат М1, известен като „тесни пари“, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 15% на годишна база (след 16,2% годишен ръст през октомври).

В края на ноември депозитите на неправителствения сектор са 70,946 млрд. лв. (72,3% от БВП), като годишното им увеличение е 5,3% (6,7% годишно повишение през октомври), предаде Investor.bg

Спестявания

Депозитите на бизнеса в края на миналия месец са 21,631 млрд. лв. (22% от БВП). В сравнение с година по-рано те се увеличават с 12,2% (14% годишно повишение през октомври 2017 година).

Спестяванията на финансовите предприятия, в които влизат пенсионни фондове, инвестиционни  посредници, застрахователни компании и други небанкови финансови институции, през ноември намаляват с 28,3% на годишна база (19,4% годишно понижение през октомври) и в края на месеца достигат 2,583 млрд. лв. (2,6% от БВП).

Депозитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на ноември са 46,732 млрд. лв. (47,6% от БВП), като се увеличават с 5,1% на годишна база. За сравнение, през октомври годишният ръст беше 5,7%.

Кредити

В края на ноември нетните вътрешни активи достигат 52,469 млрд. лв., като за една година растат с 9,3%, след като през октомври годишното повишение беше 8,6%.

В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 53,503 млрд. лв. и нараства спрямо ноември 2016 г. със 7,3% (6,8% годишно увеличение през октомври 2017 година).

През ноември вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 4,1%, като достигат 54,401 млрд. лв. (4,3% годишно увеличение през октомври).

В края на ноември кредитите за неправителствения сектор са 53,252 млрд. лв. (54,3% от БВП), докато към 31 октомври бяха 52,986 млрд. лв. (54% от БВП).

Увеличението на годишна база е 4,2%, колкото и годишният ръст през октомври.

Изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 78,2 млн. лева.

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 136,5 млн. лв. (в т. ч. 7,8 млн. лв. през миналия месец), а обратно изкупените заеми – 58,3 млн. лв. (в т. ч. 3,3 млн. лв. през ноември 2017).

В края на ноември заемите за бизнеса растат до 31,409 млрд. лв. при 1,3% годишен ръст.  За сравнение,  през октомври годишното повишение беше 1,5%.

Заемите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на ноември са 19,787 млрд. лв. (20,2% от БВП), като се увеличават с 6,4% на годишна база (6,3% годишно повишение през октомври 2017 година).

В края на ноември жилищните кредити възлизат на 9,410 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 6,8%, като месец по-рано годишното увеличение беше 6,4%.

Потребителските заеми достигат 7,834 млрд. лв. и се увеличават с 6,7% спрямо ноември 2016 (6,4% годишно повишение през октомври 2017 година).

На годишна база другите кредити се увеличават с 24,1% до 1,227 млрд. лева при 30% годишно повишение през октомври, пресмятат в централната банка.

Заемите, предоставени на финансови предприятия от банките са 2,056 млрд. лева, като в края на ноември растат на годишна база с 37,1% , докато през октомври годишното повишение беше 34,1%.

Нетните чуждестранни активи в края на миналия месец са 51,193 млрд. лева и нарастват с 1,2% в сравнение с ноември 2016 г., докато годишното повишение през октомври беше 3,5%).

През ноември 2017 чуждестранните активи се увеличават с 0,9% при 2,4% годишен ръст през октомври 2017, като достигат 59,995 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 8,802 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 0,9% (4,1% годишно понижение през октомври 2017).

Последни новини
Още от Графика на деня