Италианците са изложени на най-голям риск от бедност в ЕС

4,7 млн. души в Италия живеят под прага на абсолютна бедност

Италианците, изложени на риск от бедност, са нараснали с повече от 3 млн. от финансовата криза през 2008 насам, отчитайки най-голямо увеличение сред европейските държави. Негативната тенденция се запазва и през миналата година, въпреки че италианската икономика се връща отново по пътя на икономическия растеж, пише Bloomberg. 

За същия период броят на уязвимите лица в Полша е намалял с 3,3 млн., в Румъния - с над 1 милион, в България -  с около 530 хил. Броят на хората, изложени на риск от бедност, също спадат в няколко икономики от еврозоната, включително Германия.

Източник: Bloomberg

През 2016 30% от хората, пребиваващи в Италия, са били изложени на риск от бедност или социално изключване, което представлява ръст спрямо нивата от 28,7% през 2015, сочат още данни на Istat.  

Италианците, живеещи под прага на абсолютна бедност, достигат 4,7 млн. през миналата година в сравнение с близо 1,7 млн. през 2006, съобщи Istat в предишен доклад. 

Последни новини
Още от Графика на деня